Navodila – Smernice za pripravo ustreznih dokumentov

Navodila – Smernice za pripravo ustreznih dokumentov

Za zagotavljanje čim hitrejše proizvodnje naročenih izdelkov je priporočljivo da stranka ustrezno izdela potrebne načrte v formatih .dxf, .dwg, ali .STEP, zaželjen pa je tudi dokument v obliki .pdf z vsebovano delavniško risbo.

1. Priprava .STEP formata

V primerjavi s formatoma .dxf/.dwg omogoča lažje in efektivnejše pridobivanje informacij o izdelku. Programska oprema že avtomatsko zazna debelino materiala ter ostale določene lastnosti. V kolikor je vrsta materiala že določena, slednje ni potrebno dodatno specificirati.

 • Risanje v merilu 1:1
 • Brez različnih geometrij, katerih ne moremo izdelati (npr. poglobitve, globoki vlek)
 • Preveriti izvedljivost izvedbe v primeru krivljenja

2. Priprava .DXF/.DWG formata

 • Risanje v merilu 1:1
 • Vse konture, za katere se zahteva razrez naj bodo označene z belo barvo
 • Morebitne gravure na izdelku naj bodo označene z rumeno barvo
 • Različni izdelki naj bodo shranjeni v ločenih .dxf/.dwg formatih
 • V dokumentu naj bodo le konture izdelka, brez okoliških okvirjev in besedil
 • Brez kotiranih dimenzij, središčnic ali linij krivljenja
 • Risanje z nominalnimi merami, morebitne tolerance specificirati v delavniški risbi
 • Luknje za vrezovanje navojev risati s premeri po standardu (npr. za navoj M5 je premer luknje 4,2 mm in ne 5mm)
 • Vidna stran izdelka naj bo obrnjena navzgor

3. Priprava .PDF formata

Ta dokument povzema bistvene informacije o izdelku, ki so pomembne za izdelavo.

 • Vsebovana naj bo delavniška risba z jasno označenimi nominalnimi merami in tolerancami (dimenzije stranic ter koti krivljenja)
 • Prikazani naj bodo vsi pogledi (naris, tloris in stranski ris), zaželjen tudi 3D pogled na izdelek
 • Specificirati vrsto ter debelino materiala
 • V primeru da gre za izdelek z brušeno površino naj bo smer brušenja nedvoumno označena