Navodila – Laserski razrez cevi in profilov

Navodila – Laserski razrez cevi in profilov

Tako kot pri klasičnem laserskem razrezu plošč je tudi pri razrezu cevi in profilov na cevnem laserju potrebno upoštevati tako omejitve kot tudi številne prednosti. Kar zadeva kvaliteto in samo zmožnost izdelave je pomembna ustreznost pripravljenih dokumentov in načrtov določenega izdelka, poudarek je predvsem na upoštevanju geometrijskih zakonitosti. Glede na to da razpoložljivi cevni laser proizvaja izdelke z 2D tehnologijo rezanja (rotacija in translacija cevi), bodo izrezane konture v primerjavi z 2.5D tehnologijo (rotacija in translacija cevi ter rotacija glave laserja) nekoliko drugačne, sploh pri ceveh okroglega prereza. Omenjeno razliko med tehnologijama prikazujeta spodnji sliki:

laserski_razrez_cevi-primerjava_tehnlogij

Na levi sliki je uporabljena 2D tehnologija, na desni pa 2.5D tehnologija rezanja. V primeru sklicevanja na 2D tehnologijo bodo izvrtine, narisane cilindrično (desna shema zgoraj), izrezane eliptično (leva slika zgoraj). Premer okrogle izvrtine, izmerjen na notranji steni cevi, bo sovpadal z nominalnim (imenskim) premerom, medtem ko bo izmerjeni na zunanji steni cevi nekoliko večje vrednosti zaradi eliptične oblike.

Seveda je s 3D tehnologijo moč dosegati enake geometrijske oblike kot pri 2D, obratno pa ne. Po končanem izrisu modela željenega izdelka je potrebno dokument shraniti v obliki .STEP formata za uvoz na cevni laser. Konture se na izdelku lahko nahajajo v razponu celotnega oboda cevi z okroglim, kvadratnim ali pravokotnim prerezom. Glede na to, da je možno rezati z 2D tehnologijo, naj bodo vse konture na izdelku narisane z enko mero skozi celotno steno cevi, brez dodatnih posnetij robov.

laserski_razrez_cevi-3D_render

Pri ceveh kvadratnega oziroma pravokotnega prereza je predvsem v vogalih pomembno upoštevanje krivinskih radijev z obzirom na debelino stene cevi. Primer je prikazan na sledeči shemi:

Torej v primeru, da je debelina stene cevi 2 mm, mora biti notranji radij vogala enak enkratni vrednosti debeline, zunanji pa dvakratni vrednosti debeline stene cevi.

Podobno kot pri laserskem razrezu plošč lahko tudi pri razrezu cevi privede do odstopanj od nominalne mere neke konture. Splošno odstopanje lahko znaša ± 0.2 mm, vendar na to vplivajo še dodatni dejavniki, kot so:

  • že sama odstopanja od oblike in dimenzij cevi
  • togost cevi (cevi manjših prerezov so lažje in manj toge, zato lahko pri obdelavi privede do nihanja okoli središčne lege)
  • pregrevanje in posledično raztezanje/krčenje materiala (večje število in kompleksnost kontur povzroči večji vnos toplotne energije)