Navodila – Krivljenje pločevine

Navodila – Krivljenje pločevine

Pri pripravi načrtov izdelkov, katerih enega izmed od korakov izdelave predstavlja tudi krivljenje, je potrebno zagotoviti minimalno dolžino izdelka (Xmin [mm]) za ustrezno naleganje na spodnje krivilno orodje. Pri tem je izbira določene vrste orodja pogojena s samo debelino materiala. V sledeči preglednici so zbrane standardne debeline materialov ter orodja priporočenih širin (V [mm]). Nekatera izmed njih omogočajo krivljenje vse do vrednosti kotov 30ᴼ.

Standardne debeline materialov in priporočene širine orodij
Debelina materiala t [mm] Širina spodnjega orodja V [mm] Xmin [mm] (brez izvrtine) b [mm]
< 0,8 4 (78ᴼ) 12 2
0,8 6 (78ᴼ) 12 3
1 8 (78ᴼ) / 8 (30ᴼ) 12 / 18 4
1,25 10 (78ᴼ) 14 5
1,5 12 (78ᴼ) / 12 (30ᴼ) 18 / 26 6
2 16 (78ᴼ) / 16 (30ᴼ) 26 / 32 8
2,5 20 (78ᴼ) 32 10
3 24 (78ᴼ) 32 12
4 30 (78ᴼ) 40 15
5 40 (78ᴼ) 50 20
5 – 10 50 (78ᴼ) 70 25

Izdelki običajno vsebujejo tudi izvrtine, katerih pozicije utegnejo vplivati na potek krivljenja v kolikor se nahajajo preblizu tistega mesta, saj se material deformira oziroma raztegne.Zato je smiselno vnaprej zagotoviti ustrezno oddaljenost od mesta krivljenja. Sledeča shema ponazarja primer izdelka z izvrtino. Izdelek je v tem primeru krivljen na polovici dolžine, torej na Xmin/2, znotraj katere pa se nahaja tudi izvrtina. Kot vodilo so v zgornji preglednici (stolpec pod oznako b [mm]) zbrane vrednosti, ki povzemajo minimalno potrebno oddaljenost izvrtine od mesta krivljenja. Te vrednosti so kar polovične vrednosti širin posameznih razpoložljivih orodij.

krivljenje-primer_izdelka_z_izvrtino

Za primer debeline materiala t = 2 mm bi bilo izbrano spodnje orodje z oznako V16 (bodisi 78ᴼ ali 30ᴼ), minimalna dolžina do mesta krivljenja pa bi bila glede na predstavljeno shemo izračunana sledeče: Xmin/2 = b + d (premer izvrtine) + a = 8 mm + d + b.

V kolikor je krivljenje zahtevano znotraj izdelka, je pri tem potrebno upoštevati minimalno širino krivljenega robu, ki v našem primeru znaša 21 mm.

Razpoložljiva zgornja krivilna orodja omogočajo krivljenje s petimi standardnimi radiji konic (0.5, 0.6, 1, 3 in 8 mm) ter pogojno tudi z 11 mm. Najpogosteje se izvaja krivljenje z radijem konice 1 mm in je moč kriviti praktično vse debeline materialov, medtem ko se z radijema 0,5 in 0,6 praviloma krivi tanjše materiale. Preostala orodja standardnih radijev 3 in 8 mm pa so namenjena predvsem debelejšim materialom, saj mora biti tudi spodnje orodje sorazmerno večje.

Ena izmed vrst orodij omogoča tudi krivljenje izrazitejših U-profilov večjih dimenzij. Na spodnji sliki je prikazano omenjeno orodje ter primer izračuna željenih dimenzij profila.

krivljenje-orodje_za_krivljenje_u-profilov